rahat və təhlükəsiz həyat üçün

MƏQSƏD VƏ PRİNSİPLƏR
MƏQSƏDİMİZ SON TEXNOLOGİYALARI İSTİFADƏ ETMƏKLƏ, YÜKSƏK KEYFİYYƏTƏ MALİK, RAHAT VƏ TƏHLÜKƏSİZ TİKİLİLƏR...
KEYFİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ
İŞİ LAYİHƏ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ VƏ TEZ BİR ZAMANDA YERİNƏ YETİRMƏK. DAİM SERVİS XİDMƏTLƏRİNİ İNKİŞAF ETDİRMƏKLƏ...
DƏYƏRLƏRİMİZ
İNSAN RESURSLARI SİYASƏTİNƏ BÖYÜK ÖNƏM VERƏN ŞİRKƏT OLARAQ, PEŞƏKAR KADRLARA ETİBAR ETMƏK.
SƏTƏM SİYASƏTİ
SƏTƏM ÜZRƏ MÖVCUD QANUN, QAYDA, TƏLİMAT VƏ NORMATİV AKTLARI RƏHBƏR TUTARAQ EFFEKTİV ƏMƏYİN MÜHAFİZ...

ƏN SON LAYİHƏLƏR

NAKHCHIVANI RESIDENCE
“NAKHCHIVANI RESIDENCE” layihəsi - Binəqədi rayonu,
Qələbə Residence
“Qələbə Residence” layihəsi müasir standartlara cavab verən Yaşayış Kompleksidir.
Copyright 2024 Absheron Construction - All rights reserved.